Reklam

Klickar du på bilderna kommer du till målet för varje bild

Återfall i brott

PROLOG: Alla är förmodligen överrens om att straff i någon form måste vara något som avskräcker människor från att begå brott. I Sverige finns ett väl planerat system över tillämpningar i straff. Trots det återföll 1998 23 procent inom en period av ett år. Åsikterna är många om hur samhället effektivast undviker återfall i brott.


GravatarFrån mätning till karta
En förkortad version från 1992

Den fullständiga texten med illustrationer blev Anno Domino 1989 efter rekommendation från befälhavaren för beräkningsavdelningen på Stockholm SBK, Torbjörn Olofsson, och bistånd från Leif Utter, dåvarande chefredaktör på facktidningen Sinus (SKMF), publicerad i nummer 2 och 3. Senare blev originaltexten (1:a upplagan) bilaga på KTHs lantmäteriavdelning som underlag för lantmätningens historia och framtid! Några år senare, närmare bestämt år 2005, fick jag med en grej om matematik i samma Facktidning, nämligen i nummer 3 och 4. Men naturligtvis är det en helt annan historia värd 50.000 kr!RFSLIcakuriren

Gretteheims resumé

Vintersaga

man gör så gott man kan
men det är inte alltid så lätt


Kapten FlintGLOBALIS KARTOR (En interaktiv världsatlas från Svenska FN-förbundet)SKÄMT OCH ALLVAR


Annonser