Meriter

GRETTEHEIM (©) HOBSTIG

Skicka e-post till Piraten: Klicka här

En meritförteckning (eller CV som man säger idag) är serie ord om sånt man gjort eller ställt till med, där det allra dåligaste tagits bort så att bara det allra bästa är kvar. Jag har verkligen ansträngt mig till det yttersta för att dölja alla mina dåliga sidor. Om nu någon mot förmodan undrar varför jag döljer mina dåliga sidor så får Ni fortsätta att undra eftersom jag vet att Ni egentligen inte vill veta!

Klicka på bilden

Utbildning, praktik och arbete …
Skara stifts folkhögskola, Hjo 1977-08 1978-06
Sjöryds sjukhus i Hjo, sjukvårdsbiträde 1978-05 1978-08
Mullsjö folkhögskola, Mullsjö 1978-08 1979-06
Strandängen i Jönköping, vårdbiträde 1979-05 1979-08
Socialtjänsten Jönköping (Närlek), fritidsled 1979-10 1980-04
Ädelfors folkhögskola, Jönköping 1980-08 1981-06
Stadsingenjörkontoret Jönköping, praktikant 1981-08 1982-03
Stadsingenjörkontoret Jönköping, mätbiträde 1982-03 1982-12
Högre Mätteknisk Specialkurs 1983-01 1985-06
(¤) Stockholms SBK, tekniker (ingenjör) 1986-04 1998-03
Skarpnäcks Ungdomens Hus, fritidsledare 1998-03 1998-12
Hemmet för Gamla i Kärrtorp, vårdbiträde 1999-06 1999-07
(¤¤) SdF Enskede-Årsta, behandlingsassistent 1999-07 2000-01
Skarpnäck Care AB, behandlingsassistent 1999-12 2000-06
Bergholmstorpet Skarpnäck (kulturarbete) 2000-08 2001-01
Farsta – Skarpnäcks slutenvårdspsykiatri 2001-01 2001-12

Särskilda uppdrag …
Hjo pastorat, ungdomsledare 1977-08 1978-06
Frivården, övervakare åt LL (vuxen) 1995-?? 1996-??
Frivården, övervakare åt MA (vuxen) 1997-?? 1998-??
Projekt Fenix (ungdomar i social riskzon) 1997-?? 1998-12
Uppdrag åt socialtjänsten (ungdom) 1998-03 1998-12
Soc Skarpnäck, kontaktman åt AK (ungdom) 1998-04 1998-12
Hundprojekt Ungdom i Skarpnäck 1998-10 1999-06
Gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1999-01 1999-10
Ledamot i Skarpnäcks sociala delegation 1999-01 1999-10
Soc Södermalm, kontaktman åt MC (vuxen) 1999-?? 2000 ??
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 1999-??
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 2000-??
Soc Skarpnäck, kontaktman åt PE (vuxen) 2000-07 2000-10
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 2000-11-27
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 2001-04-09
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 2001-12-03
Beroendecentrum Nord, föreläsare (missbruk) 2002-04-22

Frivilligarbete …
Stockholms SBK, handledare 1986-04 1998-03
Frälsningsarmens Härbärge 1993-12 1996-04
(¤¤¤) Destruktiva ungdomsgäng i Stockholm 1995-07 1998-11
Skarpnäcks Ungdomens Hus 1997-?? 1998-03
Bagarmossens Skola, föreläsare (samhälle) 2000
Bagarmossens Skola, föreläsare (etik) 2000
Återvinnarna, missbruk & långtidsarbetslösa juli/aug.2000
Kyrkcafét för ungdomar i Bagarmossen, januari – maj 2002
Bagarmossens Skola, föreläsare (inför valet) september 2002
Politisk valledare (inför valet) t.o.m. 15 september 2002
Tusen och en natt som Nattvandrare (vuxna på byn)
Fryskyrkan och Fryshuset i Stockholm

Mitt politiska testamente …
Krismöte i Skarpnäck onsdag den 8 april 1998: Klicka här (PDF)
År 1999 fick medborgarna ge mig skriftligt betyg: Klicka här (PDF)
(¤) Min tid på Stockholms Stadsbyggnadskontor

Max Hobstig har varit anställd vid Stockholms Stadsbyggnadskontor från 1986-04-01 till 1986-06-30 samt från 1986-10-06 till 1998-03-15 och har på egen begäran sagt upp sin anställning vid Stockholms Stadsbyggnadskontor fr.o.m. 1998-03-15.

Max Hobstig har tjänstgjort vid stadsmätningsavdelningen som mätare och varit anställd som tekniker sedan 1988-06-01. I samband med att Stadsbyggnadskontoret fick en ny organisation 1993-01-01 fick Max Hobstig anställning som tekniker vid Stadsmätning Västerort. Denna tjänst upprätthöll Max till 1998-03-15.

Max har under sin tjänstgöring utfört följande arbetsuppgifter:
* inventering, rekognosering, fältmätningar och beräkningar för stomnät
* inventering, fältmätning och beräkning för stadens digitala baskarta (primärkarta)
* inventering, fältmätning och beräkning för framställning av grundkartor till detaljplaner
* beräkning, fältmätning för utsättning vid nybildade fastigheter
* inventering, fältmätning och beräkning för framställning av nybyggnadskartor
* tolkning, beräkning och fältmätning för husutstakningar samt kontrollmätning

Max har visat på goda kunskaper avseende samtliga mätningstekniska tillämpningar. Max har även visat goda kunskaper vid tillämpning av datorstöd beräkningsteknik och överföring av beräkningsdata för kartframställning.

Max är flexibel, receptiv och starkt engagerad i frågor som direkt berör den egna arbetsuppgiften liksom i frågor av mer övergripande art. Han är även en mycket varm person med ett tydligt socialt ansvar och stor öppenhet gentemot sina kollegor.

Det har fallit sig naturligt att engagera Max i utvecklingsprojekt som berör verksamhetens inriktning och visioner om framtiden, ansvar för vidareutbildning av kollegor, utarbetande av praktikantprogram för skolungdomar i alla stadier, långvarigt stöd till ungdomar i behov av arbetslivserfarenhet samt vid externa och interna studiebesök. Max har genomgående på ett utomordentligt sätt tagit ansvar för dessa uppgifter.
Kaffegubben den 28 januari 2000

(¤¤) Projekt MICA / Mental illness chemical abuse

Max Hobstig var under perioden 990712-000128 anställd som behandlingsassistent på MICA projektet. Projektet administrerades genom Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning men var ett samarbete mellan två stadsdelar och psykiatrin i området.

Projektet syftade till att ta fram arbetsmetoder och strukturer i arbetet med och omkring målgruppen psykiskt sjuka missbrukare, de s k. dubbeldiagnoserna. När projekttiden var till ända lades projektet ner av ekonomiska skäl.

Max kom in i projektets slutperiod då det var viss turbulens både i personalgruppen och i verksamheten eftersom vi då inte visste om projektet skulle permanentas eller inte. Max flöt in bra i situationen och blev snabbt en fast punkt. Max har en god förmåga att smälta in i olika miljöer och anpassa sig efter varande ordning.

De teoretiska kunskaper Max saknar kompenseras av att Max haft ett innehållsrikt liv. Han är dessutom frågvis och tar lätt till sig teoretisk kunskap som förmedlas av andra. Han har en stor empatisk förmåga och kan snabbt sätta sig in i en annan människas situation. Han står alltid för vad han tycker och tänker och är inte rädd för att säga till om det är något han inte tycker är bra eller något han inte förstår.

Det jag ändå bäst kommer ihåg av att ha arbetat tillsammans med Max är hans mycket stora hjärta och hans aldrig sinande kraft att åstadkomma något gott för sina medmänniskor. Jag ser fram emot att någon gång, någonstans åter igen få samarbeta med Max.

Vänligen
Bodiil Nordquist
Dåvarande enhetschef

Klicka och läs: MICA – Projektets program (PDF)
Klicka och läs: MICA – Projektets Slutrapport (PDF)


Kommissarie hans Hyllander

(¤¤¤) Projekt Destruktiva Ungdomsgäng i Sthlm

Stockholms kommunstyrelse beslöt 1995-06-21 bl.a. efter samråd med polisen om insatser för destruktiva ungdomsgäng i Stockholms stad. Avsikten var att få ordning på destruktiva ungdomsgäng och främst de skinnskallar som hade en samlingsplats / var lokaliserade till Fryshuset i Stockholm. Projektet kom att pågå under tiden 1 juli 1995 till 30 november 1998.

Max Hobstig som tidigt hade intresserat sig för att hjälpa människor på glid i vårt samhälle, kom som frivillig och utan ersättning att hjälpa oss i vårt projekt. Jag lärde känna Max under projekttiden. Han är en mycket engagerad person med stor livserfarenhet och med stort intresse för att hjälpa dem som inte för tillfället har förmåga att ta vara på sig. Max är helt orädd och har förmåga att ta tag i problem som andra av bekvämlighet eller rädsla helst undviker.

Vårt projekt hade inte pengar att avlöna Max. Detta såg han inte som något hinder för att hjälpa till. Arbetet som han utförde var till stor hjälp och det han gjorde hos oss vid sidan om sitt ordinarie arbete bidrog till att vårt projekt blev framgångsrikt. Det har varit trevligt och lärorikt att lära känna Max, sådana som han behövs i vårt samhälle bla när det gäller att få människor att hitta rätt.

Hans Hyllander
Stockholm i februari 1999
Projektledare och Poliskommissarie
Tidigare chef för Norrmalmspolisen i Stockholm

En dag när Astrid Lindgren var ute och promenerade i den kungliga huvudstaden hamnade hon vid helikopterplattformen i Gamla stan där hon träffade på stadens mest framstående subkultur, nämligen skinnskallarna, som ofta ställde till med mer stök och bök än vad som var lovligt. En ung grabb reser sig upp och går fram till Astrid och säger: Jag måste få hälsa och ta tant i hand. Jag har läst alla dina böcker och tycker mycket om dem – Är du en sån där skinnhead, frågar Astrid – Jo, svarar grabben lite generad – Då tycker jag att du ska sluta upp med att skinnheadsa! Pojken tittar ner i backen och blir röd i ansiktet. Astrid klappar honom på kinden – Jag tycker om dig pojke, men jag tycker verkligen att du ska sluta skinnheadsa.
Vitsord från Fonden mot våld för medmänsklighet

Max Hobstig är en socialarbetare av högsta kaliber! En helt igenom äkta medmänniska med ett stort och varmt hjärta och ett brinnande intresse för de svaga och utslagna i samhället.
Politiker med fler borde lyssna på människor som Max (det finns inte många av hans sort). Han bör få allt stöd – såväl ekonomiskt som moraliskt – för att hans kapacitet och dyrköpta livserfarenheter skall komma till nytta för de hjälpbehövande inom hans verksamhetsområde.

Emerich Roth
http://www.emerichfonden.nu
Fonden mot våld för medmänsklighet
Arkeolog är en människa som arbetar med arkeologi, det vill säga en person som studerar historia med arkeologisk metod. En person som arbetar med arkeologi utan att vara arkeolog kallas ofta dräng.

Vintersaga
Skarpnäcksgården

vi ligger alla med näsan i rännstenen
men somliga av oss tittar på stjärnorna


Pirat-banner

Annonser